Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Přehled vlád ČR

Na těchto stránkách naleznete seznam českých, slovenských a československých vlád od roku 1918, jejich složení a programová prohlášení.

Od roku 1992 jsou přehledy českých vlád doplněny o životopisy jednotlivých ministrů a významné dobové dokumenty.

Jmenný rejstřík předsedů vlád obsahuje životopisy a fotografie českých, slovenských a československých premiérů od vzniku Československa v roce 1918 do současnosti.

Odkaz Z historie Úřadu vlády poskytuje základní údaje o této instituci do roku 1992, kdy se do Strakovy akademie přestěhoval Úřad vlády České republiky.