Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Organizační schéma Úřadu vlády ČR

vedoucí Úřadu vlády ČR Mgr. Jana Kotalíková
tel: 224 002 682
  vedoucí Oddělení sekretariátu vedoucího Úřadu vlády ČR Mgr. Lenka Boučková
  tel: 224 002 627
  lenka.bouckova@vlada.gov.cz
  bezpečnostní ředitel a vedoucí Oddělení vnitřní bezpečnosti Mgr. Jan Čuřín
  tel: 224 002 468
  jan.curin@vlada.gov.cz
  vedoucí Oddělení interního auditu Mgr. Robert Škeřík
tel: 224 003 580
robert.skerik@vlada.gov.cz
  vedoucí Oddělení strategické komunikace Mgr. Pavel Lupjan 
  tel.: 224 003 924
  pavel.lupjan@vlada.gov.cz
  ředitel Odboru vládní agendy PhDr. Mgr. Jiří Holík 
  tel: 224 002 557
  jiri.holik@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení podpory jednání vlády Mgr. Petr Foršt
tel: 224 002 230
petr.forst@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení spisové agendy Ing. Věra Peškarová
  tel: 224 002 300
  vera.peskarova@vlada.gov.cz
       
  ředitel Odboru lidských práv a ochrany menšin Mgr. Viktor Kundrák, Ph.D., E.MA
  tel: 224 003 972
  viktor.kundrak@vlada.gov.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace PhDr. Ing. Pavel Mička
tel: 224 003 974
pavel.micka@vlada.gov.cz 
  vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro lidská práva JUDr. Jakub Machačka
tel: 224 003 976
jakub.machacka@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny PhDr. Kateřina Bursíková Jacques
    tel: 224 003 975
    katerina.bursikova@vlada.gov.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník
tel: 224 002 241
pavel.ptacnik@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení pro koordinaci adaptace a integrace Mgr. Monika Jelínková, Dis.
    tel: 224 003 982
    monika.jelinkova@vlada.gov.cz
  ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Mgr. Radan Šafařík
  tel: 224 003 951
  radan.safarik@vlada.gov.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů Mgr. Monika Šamová, M.St.
tel: 224 003 949
      monika.samova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení průřezových agend PhDr. Ing. Veronika Fajmonová, Ph.D.
    tel: 224 003 950
    veronika.fajmonova@vlada.gov.cz
       
  ředitelka Odboru majetku a služeb Ing. Ivana Hošťálková
tel: 224 002 737
ivana.hostalkova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení provozního a majetkového Mgr. Josef Martinec
tel: 224 002 305 
josef.martinec@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení stravovacích služeb Daniel Škovran
tel: 224 002 617
daniel.skovran@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení dopravy Jakub Vokáč
tel: 224 002 698
jakub.vokac@vlada.gov.cz
       
vrchní ředitel Sekce pro právo a ekonomiku  Mgr. Ing. Filip Minář 
tel: 224 002 132
filip.minar@vlada.gov.cz
  ředitel Odboru správy nemovitostí Ing. Tomáš Štainbruch
  tel: 224 002 443 
  tomas.stainbruch@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení správy nemovitostí Ing. Jan Kollert
tel: 224 002 735
jan.kollert@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení investičního Ing. arch. Martina Šírerová
tel: 224 002 226
martina.sirerova@vlada.gov.cz
       
  ředitel Odboru právního a kontrolního Mgr. Jan Večeřa
  tel: 224 002 149
  jan.vecera@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení právního Mgr. Ivana Beránková
tel: 224 002 009
ivana.berankova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení kontroly Ing. Tomáš Kameník
tel: 224 002 066
tomas.kamenik@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení veřejných zakázek Mgr. Ing. Bohdan Görcs
    tel: 224 002 752
    bohdan.gorcs@vlada.gov.cz
       
  ředitel Odboru rozpočtu a financování Ing. Karel Tauchman 
tel: 224 002 204
karel.tauchman@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení rozpočtového Ing. Pavel Jaroš
tel: 224 002 592
pavel.jaros@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení finanční účtárny Alena Šímová
tel: 224 002 511
alena.simova@vlada.gov.cz
       
předseda vlády ČR prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. LLM.
  poradce pro národní bezpečnost   Tomáš Pojar, MA
    tel: 224 002 018
  tomas.pojar@vlada.gov.cz
  vrchní ředitelka Sekce Kabinetu předsedy vlády ČR Ing. Petra Fojtíková
    tel: 224 002 662
  petra.fojtikova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení Kanceláře předsedy vlády  Renata Dolejská
    tel:  224 002 456 
  renata.dolejska@vlada.gov.cz
  ředitel Odboru strategie a analýz Ing. Jakub Kajzler
    tel: 224 002 496
  jakub.kajzler@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení analýz Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
    tel: 224 003 661
    vladimir.stipek@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení strategie Mgr. Patrik Benda
    tel: 224 002 495
    patrik.benda@vlada.gov.cz
       
  ředitel Odboru komunikace Bc. Václav Smolka
  tel: 224 002 058
  vaclav.smolka@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení vládní komunikace Mgr. Lucie Ješátková
tel: 224 002 054
lucie.jesatkova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení administrativní podpory Mgr. Martina Toulová
tel: 224 002 059
martina.toulova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení komunikace předsedy vlády Bc. Jakub Tomek
    tel: 224 002 392
    jakub.tomek@vlada.gov.cz
       
  ředitelka Odboru protokolu Mgr. Barbora Loudová
tel: 224 002 245
barbora.loudova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení protokolu Mgr. Hana Thorne
  tel: 224 002 157
  hana.thorne@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení technického zabezpečení protokolu  Leona Munzarová
tel: 224 002 361
    leona.munzarova@vlada.gov.cz
     
  ředitelka Odboru bezpečnostního a zahraničního  Mgr. Magdalena Pokludová
  tel: 224 002 412
  magdalena.pokludova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení Bezpečnostní rady státu  
     
     
    vedoucí Oddělení koordinace bezpečnostních politik Mgr. Jakub Jílek
    tel: 224 002 203
    jakub.jilek@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení zahraničních vztahů Ing. Kateřina Farská
    tel: 224 002 160
    katerina.farska@vlada.gov.cz
       
  ředitelka Odboru protidrogové politiky Ing. Lucia Kiššová
tel: 224 003 945
lucia.kissova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Mgr. Kateřina Horáčková
  tel: 224 003 931
  katerina.horackova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti   Mgr. Pavla Chomynová

tel: 224 003 947

pavla.chomynova@vlada.gov.cz
 
 
       
vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti   PhDr. Štěpán Černý
tel: 224 002 644
stepan.cerny@vlada.gov.cz
       
  ředitel Odboru koordinace evropských politik Ing. Ondřej Matoušek
tel: 224 002 621
ondrej.matousek@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER II Ing. Lukáš Lukačovič
tel: 224 002 784
lukas.lukacovic@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I PhDr. Iva Kopečná
tel: 224 002 100
iva.kopecna@vlada.gov.cz
    Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU PhDr. Jan Rychlík
tel: 224 002 626
jan.rychlik@vlada.gov.cz
       
  ředitelka Odboru komunikace o evropských záležitostech Mgr. et Mgr. Eva Húsková
tel: 296 153 281
eva.huskova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení pro Eurocentra Mgr. Andrea Kyselá
tel: 296 153 397
andrea.kysela@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení evropské komunikace Mgr. Bc. Kristina Hubáčková, M.A.
tel: 296 153 576
kristina.hubackova@vlada.gov.cz
       
  ředitelka Odboru věcných politik EU Mgr. Ing. Markéta Krčmářová
tel: 224 002 080
marketa.krcmarova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení Evropských programů a fondů PhDr. Pavla Košťálová, Ph.D.
tel: 224 002 667
pavla.kostalova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení hospodářských politik EU Mgr. Ing. Václav Klusák
tel: 224 002 215
vaclav.klusak@vlada.gov.cz
       
  ředitel Odboru evropské institucionální a právní podpory Mgr. Štěpán Pech 
tel: 224 002 371
stepan.pech@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení právně - analytické podpory Mgr. Ivana Tvrdoňová
tel: 296 153 310
ivana.tvrdonova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení institucionální podpory  
 
 
místopředseda vlády pro digitalizaci PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
  vedoucí Oddělení Evropské digitální agendy     
 
 
       
  ředitelka Odboru Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci Mgr. Alexandra Homová
  tel: 224 002 653
  alexandra.homova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení odborné podpory Mgr. Martin Archalous
    tel: 224 002 195
    martin.archalous@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení administrativní podpory a komunikace Martin Charvát
    tel: 224 002 565
    martin.charvat@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení digitální strategie a analýz Bc. Jan Klofáč
      tel: 224 002 714
      jan.klofac@vlada.gov.cz
ministr pro evropské záležitosti Ing. Martin Dvořák
náměstek ministra pro evropské záležitosti Ing. Tomáš Dub
tel: 224 002 364
tomas.dub@vlada.gov.cz
náměstek ministra pro evropské záležitosti Mgr. Pavlína Žáková, ph.D.
tel: 224 002 537
pavlina.zakova@vlada.gov.cz
náměstkyně ministra pro evropské záležitosti Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
tel: 224 003 971
      klara.laurencikova@vlada.gov.cz
  ředitel Odboru Kabinetu ministra pro evropské záležitosti Mgr. Adam Volt
  tel: 224 002 175
  adam.volt@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení organizačního ministra pro evropské záležitosti Mgr. Jovanka Kulhánková
    tel: 224 002 172
    jovanka.kulhankova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení poradců a PR ministra pro evropské záležitosti Mgr. Jiří Blažek
    tel: 224 002 184
    jiri.blazek@vlada.gov.cz
ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D
náměstek ministra pro legislativu Mgr. Karel Blaha
tel: 224 002 068
karel.blaha@vlada.gov.cz
náměstek ministra pro legislativu Ondřej Profant
tel: 224 003 870
ondrej.profant@vlada.gov.cz
   
  ředitel Odboru Kabinetu ministra pro legislativu Mgr. Martin Štancl
  tel: 224 003 552
  martin.stancl@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení tiskového a administrativy Mgr. Jana Taušová
    tel: 224 002 158
    jana.tausova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení legislativních analýz Mgr. Šimon Vydra 
    tel: 224 002 034
    simon.vydra@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení poradců ministra pro legislativu Mgr. Lukáš Bartík 
    tel: 224 002 406
    lukas.bartik@vlada.gov.cz
   

 

 
vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
tel: 224 002 530
jan.knezinek@vlada.gov.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu Legislativní rady vlády a Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu      Mgr. Kateřina Slezáková
  tel: 224 002 482
  katerina.slezakova@vlada.gov.cz
  vedoucí Oddělení RIA Mgr. Soňa Mačejová
tel: 224 002 252
sona.macejova@vlada.gov.cz
       
  ředitel Odboru vládní legislativy Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
tel: 224 002 187
tomas.dundr@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení veřejnoprávní regulace I.   JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
tel: 224 002 721
miroslav.pulgret@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení veřejnoprávní regulace II.   JUDr. Mgr. Jakub Vlček
tel: 224 002 636
jakub.vlcek@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení soukromoprávní regulace a finančního práva Mgr. Eva Vaníčková
tel: 224 002 532
eva.vanickova@vlada.gov.cz
       
  ředitel Odboru kompatibility Mgr. Ing. Dušan Uher
tel: 296 153 577
dusan.uher@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení analyticko-konzultačního JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
tel: 296 153 137
marketa.whelanova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU Mgr. Tomáš Přenosil
tel: 296 153 541
tomas.prenosil@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení pro legislativní proces EU JUDr. Mgr. Jiří Lenfeld, Ph.D., M.A.
  tel: 296 153 492
  jiri.lenfeld@vlada.gov.cz
ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helena Langšádlová
náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
tel: 224 002 523
pavel.dolecek@vlada.gov.cz
náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Jana Havlíková
tel: 224 002 524
jana.havlikova@vlada.gov.cz
       
  ředitelka Odboru Kabinetu ministryně pro vědu, výzkum a inovace Ing. Jana Soukupová
tel: 224 002 191
jana.soukupova@vlada.gov.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu ministryně pro vědu, výzkum a inovace Ing. Mariana Hanková
tel: 224 002 194
mariana.hankova@vlada.gov.cz
vedoucí Oddělení poradců  ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Aleš Bělohradský, MSc
tel: 224 002 331
ales.belohradsky@vlada.gov.cz
       
vrchní ředitel Sekce pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Dana Bilíková
tel: 224 002 671
dana.bilikova@vlada.gov.cz
       
  ředitelka Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace PhDr. Jitka Slavíková
tel: 224 003 855
jitka.slavikova@vlada.gov.cz
  vedoucí Oddělení zajištění činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a publicity Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
tel: 224 003 848
anna.cidlinova@vlada.gov.cz
vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací  Mgr. Ing. Kateřina Miholová,Ph.D
tel: 224 003 833
katerina.miholova@vlada.gov.cz
vedoucí Oddělení informačních systémů Ing. Stanislav Janovský
tel: 224 003 849
stanislav.janovsky@vlada.gov.cz
       
  ředitelka Odboru koordinace výzkumu, vývoje a inovací Ing. Hana Bakičová
tel: 224 003 845
hana.bakicova@vlada.gov.cz
  vedoucí Oddělení analýz a koordinace výzkumu, vývoje a inovací Ing. Přemysl Filip
tel: 224 003 826
premysl.filip@vlada.gov.cz
vedoucí Oddělení koncepcí a strategií výzkumu, vývoje a inovací PhDr. Petra Solská 
tel: 224 003 897
petra.solska@vlada.gov.cz
vedoucí Oddělení finanční podpory výzkumu, vývoje a inovací Ing. Petr Lysý
tel: 224 003 839
petr.lysy@vlada.gov.cz
státní tajemník pro řízení služebních vztahů Ing. Petr Špirhanzl
státní tajemník pro řízení služebních vztahů Ing. Petr Špirhanzl
tel: 224 002 875
petr.spirhanzl@vlada.gov.cz
       
  ředitel Odboru personálního Mgr. Milan Blažej 
  tel: 224 002 550
  milan.blazej@vlada.gov.cz
       vedoucí Oddělení personalistiky a vzdělávání PhDr. Erik Žíla
  tel: 224 002 061
  erik.zila@vlada.gov.cz
      vedoucí Oddělení platového a organizačního Ing. Petra Janíčková, MBA
  tel: 224 002 656
  petra.janickova@vlada.gov.cz
  ředitelka Odboru informatiky Ing. Jitka Křupková
tel: 224 002 863
jitka.krupkova@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení systémové podpory Mgr. Ivan Metelka
tel: 224 003 872
ivan.metelka@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení aplikací a podpory uživatelů
Bc. Jan Vorel
tel: 224 002 465
jan.vorel@vlada.gov.cz
    vedoucí Oddělení komunikačních technologií Ing. Robert Kuncíř
tel: 224 002 356
robert.kuncir@vlada.gov.cz