Aktuálně

5. 6. 2024 10:56

Výsledky jednání vlády 5. června 2024

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 350/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 246/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta
čj. 388/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
čj. 276/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., v rámci programů „Investiční úvěry Lesnictví“ a „Pojištění lesních porostů“
čj. 399/24
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
čj. 406/24
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Plán moderního zabezpečení české železnice – Implementace ETCS (aktualizace)
čj. 416/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého reprezentačního týmu z Letních olympijských her 2024 v Paříži
čj. 407/24
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh usnesení vlády o pověření nejvyššího státního tajemníka ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a ministrem financí provedením kolektivního vyjednávání a předložením návrhu kolektivní dohody vyššího stupně podle § 143 odst. 3 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě
čj. 410/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o sociálním zabezpečení
čj. 397/24
Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Vyslání delegace České republiky vedené prezidentem republiky Petrem Pavlem na summit zemí Bukurešťského formátu v Rize ve dnech 10. a 11. června 2024
čj. 402/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spojených státech amerických ve dnech 14. až 17. dubna 2024
čj. 404/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Italské republice dne 13. května 2024
čj. 403/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na změnu programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future
čj. 431/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Program na podporu výzkumu, vývoje a inovací „WIST“
čj. 432/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o přípravě české účasti na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace
čj. 420/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Pravidelná informace o stavu přípravy Rychlých spojení k 30. 4. 2024
čj. 412/24
Předkládá: ministr dopravy

3. Závěrečné vyhodnocení plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro 2018–2022
čj. 398/24
Předkládá: ministr zemědělství

4. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
čj. 417/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2023
čj. 418/24
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie