Aktuálně

5. 6. 2024 13:53

Vláda chce pomoci dalším perzekvovaným osobám k důstojným důchodům a přilákat do Česka nové kvalifikované zaměstnance z ciziny

Premiér Petr Fiala v debatě s vicepremiéry Vítem Rakušanem a Ivanem Bartošem před začátkem schůze vlády, 5. června 2024.
Premiér Petr Fiala v debatě s vicepremiéry Vítem Rakušanem a Ivanem Bartošem před začátkem schůze vlády, 5. června 2024.
Lidé, kteří byli za komunistické totality perzekvováni pro své občanské postoje a kvůli svému vysokému věku, zdravotnímu stavu či dalším důvodům dosud nepodali žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, budou mít větší šanci toto osvědčení, a tím i nárok na důstojnější penze získat. Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 5. června odsouhlasila návrh novely zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, který umožní vybraným subjektům – příbuzným či institucím – o toto osvědčení požádat i u ještě žijících osob.

Vládou připravená novela zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu je dalším krokem k nápravě křivd, jež se staly některým lidem, kteří se před rokem 1989 postavili na odpor tehdejší komunistické totalitě, při výpočtech jejich důchodů a jejich zajištění ve stáří obecně. Vláda Petra Fialy v ní mimo jiné chce prosadit, aby bylo možné podat žádost o vydání osvědčení i za dosud žijící osobu, pokud s tím bude souhlasit. Dosud mohou příbuzní či spolky nebo jiné subjekty zabývající se touto problematikou podat žádost jen za osobu již zemřelou. Zároveň chce i rozšířit okruh osob oprávněných podat tuto žádost o ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Osvědčení podle zákona umožňuje mimo jiné vyplatit těmto lidem jednorázový finanční příspěvek a také vyměřit vyšší důchody, než na jaké by měli nárok podle běžných výpočtů. Více v tiskové zprávě ministra pro legislativu.

Vláda schválila nařízení vlády, kterým stanovila seznam států mimo EU, EHS a Švýcarsko, jejichž státní příslušníci budou mít nově volný vstup na český trh práce. Opatření na základě nového zmocnění daného novelou zákona o zaměstnanosti, platnou od 1. července, má pomoci zaměstnavatelům získat další zdroje kvalifikovaných pracovních sil, a to ze zemí, které Česká republika považuje za bezpečné. Na seznamu, projednaném 6. května v Radě hospodářské a sociální dohody, je devět států: Australské společenství, Kanada, Nový Zéland, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Japonsko, Jihokorejská republika, Singapurská republika a Stát Izrael.

Kabinet odsouhlasil také návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na změny v programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future. Dojde ke snížení celkové podpory programu o více než 20 procent a k vypuštění některých původních cílů programu. Důvodem je jednak skutečnost, že některé podprogramy budou nově financovány z Národního plánu obnovy, a jednak fakt, že u podprogramu Inovace do praxe došlo ke zpoždění harmonogramu čerpání, což zavinila mimo jiné i pandemie nemoci covid-19.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie