Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ministři při Úřadu vlády České republiky

 Vedle premiéra působí ve Strakově akademii někteří další členové vlády. Jsou to místopředsedové vlády, pokud nejsou současně pověřeni řízením některého ministerstva, a ministři bez portfeje. Počet členů vlády, kteří jsou pověřeni řízením určitého ministerstva, je dán počtem ministerstev. Celkový počet členů vlády je zpravidla vyšší a v zásadě jej navrhuje předseda vlády, který je pověřen prezidentem republiky sestavením nové vlády. Právní úprava v tomto směru je obsažena v čl. 67 odst. 2 Ústavy ČR, podle něhož se vláda skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů, a v čl. 68 odst. 2 Ústavy ČR, podle něhož předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.