Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní a poradní orgány

Vláda si zřizuje k podpoře své činnosti své poradní a pracovní orgány (dále jen PPOV) složené z členů vlády a dalších odborníků. PPOV mohou být zřízeny jako stálé nebo dočasné orgány podle charakteru problematiky, kterou se zabývají. Více…

Poradní, pracovní a jiné orgány, jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR:

Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR: 

Zmocněnci vlády: