Aktuálně

10. 6. 2024 17:48

Za neúspěšným žhářským útokem stojí pravděpodobně Rusko, případem se zabývala Bezpečnostní rada státu

Premiér P. Fiala, ministr vnitra V. Rakušan a policejní prezident M. Vondrášek seznamují média s jednáním Bezpečnostní rady státu, 10 června 2024.
Premiér P. Fiala, ministr vnitra V. Rakušan a policejní prezident M. Vondrášek seznamují média s jednáním Bezpečnostní rady státu, 10 června 2024.
V pondělí 10. června 2024 se ve Strakově akademii uskutečnilo další pravidelné zasedání Bezpečnostní rady státu. Bezpečnostní rada státu projednala a vzala na vědomí návrhy opatření k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky.

Bezpečnostní rada státu (BRS) se zabývala mimo jiné aktuálním případem neúspěšného žhářského útoku na autobusy pražského dopravního podniku. Policie ČR pachatele v sobotu zadržela.

„Existuje zde podezření, že tento útok byl organizován a financován pravděpodobně z Ruska. Je to součást hybridní války, kterou proti nám Rusko vede a které se musíme bránit a kterou musíme zastavit,“ uvedl po jednání BRS předseda vlády Petr Fiala. „Rusko se opakovaně snaží rozsévat neklid, podkopávat důvěru občanů v náš stát. Máme s tím už zkušenosti, bohužel to není první případ,“ podotkl premiér a připomněl kauzu ruskými agenty zosnovaného výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. K podobným sabotážím s podezřením na zapojení ruských tajných služeb došlo v poslední době i v jiných evropských státech.

„Policie vše dál vyšetřuje. Včas byla přijata zpřísněná bezpečnostní opatření, což je důležité, protože bezpečnost je naší prioritou a podle toho také postupujeme. Chtěl bych říci zcela jasně a podtrhnout, že v tomto konkrétním případě bezpečnostní instituce odvedly mimořádně dobrou a profesionální práci a chtěl bych jim za to poděkovat. I to je důvod, proč se čeští občané mohou cítit bezpečně,“ prohlásil premiér Petr Fiala.

Bezpečnostní rada státu dále vzala na vědomí Zprávu o zajišťování obrany státu v roce 2023, Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2023 a Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2023. Vzala na vědomí Financování programu eu-INIS dle UV č. 468/2020, UV č. 476/2021, UV č. 484/2022, Výroční zprávu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ručními zbraněmi pro civilní použití a zbožím a technologiemi dvojího užití v České republice za rok 2023 a Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2025 a léta následující.

Bezpečnostní rada státu dále schválila Akční plán implementace veřejně regulované služby programu Galileo (PRS) v České republice a Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2023. Vzala na vědomí Zprávu o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2023 a Návrh řešení jednotné elektronické evidence pro potřeby registrů utajovaných informací.

BRS také udělila Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2024 a schválila svůj plán práce na druhé pololetí 2024 s výhledem na první pololetí roku příštího.

Pro informaci byly předloženy Informace o stavu implementace Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2027 za rok 2023, Vyhodnocení zátěžových testů „Odolnost – energetika 2023, Vyhodnocení úkolů z Akčního plánu k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení, Předsednictví Mezinárodní skupiny pro vyhledávání a záchranu při organizaci OSN (UN-OCHA INSARAG) pro region Evropa, Afrika, Blízký východ, Informace o úpravě Centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu se stavem k 1. 1. 2024 a Informace o úpravě Souhrnného přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny se stavem k 1. 1. 2024.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie