Aktuálně

15. 5. 2024 14:50

Výsledky jednání vlády 15. května 2024

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů
čj. 223/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024
čj. 341/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Pilotní projekt Programu pro asistovaný dobrovolný návrat cizinců, pobývajících na území České republiky na základě pobytového oprávnění, vydaného v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 347/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh zákona o podpoře bydlení
čj. 1067/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

16. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení
čj. 1068/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
čj. 290/24
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů
čj. 325/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Stanovení výše účasti státního rozpočtu na realizaci programu reprodukce majetku 107V320 „Strategický program udržení a rozvoje schopností Vzdušných sil Armády České republiky“ ve znění doplňku č. 2
čj. 346/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh začlenění infrastruktury „Český národní uzel pro výzkum rodiny“ k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám do roku 2026
čj. 334/24
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2024 z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
čj. 340/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o stavu přípravy státní části eGovernment cloudu
čj. 336/24
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a ředitel Digitální a informační agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2023
čj. 344/24
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2024
čj. 345/24
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na Konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) o jaderném zabezpečení (ICONS 2024) ve Vídni ve dnech 19. a 20. května 2024
čj. 338/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na obeslání 77. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná v Ženevě ve dnech 27. května – 1. června 2024
čj. 343/24
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. dubna 2024 v Bruselu
čj. 335/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Praze ve dnech 30. až 31. května 2024
čj. 354/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2023
čj. 342/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie