Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

zIndex Neplejtvák 2019 Logo Dobrý zadavatel

Úřad vlády České republiky je veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá certifikované profily zadavatele, elektronické nástroje, které umožňují neomezený dálkový přístup a na kterých Úřad vlády České republiky uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Profily zadavatele

Logo E-ZAK Logo NEN

Všechny funkce uvedených profilů zadavatele jsou implementovány s ohledem na platné právní předpisy, zejména ZZVZ a prováděcí právní předpisy; profily zadavatele jsou certifikovány dle ZZVZ.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ, případně k vysvětlení a změnám zadávací dokumentace, jestliže jsou poskytovány neomezeným dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení.

Probíhající zadávací řízení